Tussentijdse Toets (officieel proefexamen)

Je kunt bij je opleiding voor het praktijkexamen je vorderingen testen met een tussentijdse toets (proefexamen). De toets is een rijtest van het CBR die exact verloopt zoals een echt praktijkexamen. Het is een prima gelegenheid om te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. De tussentijdse toets wordt doorgaans genomen op tweederde van de rijopleiding. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen dat de slaagkans bij het praktijkexamen door het nemen van een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen. Het volgen van de toets is dan ook zeer aan te raden. De test duurt 55 minuten en wordt afgenomen door een examinator van het CBR.

De toets
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen.

De voordelen
Advies
Na afloop van de toets kan je instructeur een adviesformulier voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Wennen
De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Vrijstelling
Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel
bijzondre manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen.

Wat moet je meenemen naar het TTT?
Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten meenemen:

Machtig uw autorijschool met DigiD
Voordat de rijschool het praktijkexamen of toets voor u gaat aanvragen moet u daar eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging. Voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor u heeft gereserveerd of als deze is verschoven. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor uw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.