Theorie Examen

Voordat u praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. U kunt theorie-examen doen als u 16 jaar of ouder bent. Enkele maanden voordat u 16 jaar wordt, kunt u al wel een examendatum reserveren.

De theorie, oftewel de regelgeving, vormt een belangrijk onderdeel van de rijopleiding. Iets wat je in de theorie niet beheerst, kun je in de praktijk ook niet toepassen.

De theorie heeft tot doel verkeerskennis, gevaarherkenning en inzicht te ontwikkelen, zodat men de regelgeving beheerst en inzien heeft in de eigen mogelijkheden en tekortkomingen als beginnend bestuurder van een motorvoertuig.

Inhoud theorie-examen
Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. U moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar u zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht

Wanneer geslaagd?
Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en;
  • je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is 1½ jaar geldig.

Wat moet je meenemen naar het theorie-examen?
Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:

  • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs

Reserveren
Theorie-examens kunt u alleen betalen via de online reservering van het CBR of via de rijschool.